De voordelen van freelance versus vast personeel

De laatste jaren is de trend in België ingezet naar meer freelance werk. En zeker wanneer we kijken naar werk in administratie, sales, digitaal & marketing, grafische vormgeving,… Dan stelt zich ook meer en meer de prangende vraag of je als bedrijf beter een freelancer aanneemt of eerder een collega in vast dienstverband.

Economisch woelige tijden.

Vanaf de bankencrisis hebben vele grote bedrijven klappen gekregen en worden ze gedwongen om nog meer op de uitgaven te letten. Maar ook kleinere bedrijven hebben het steeds moeilijker om hun rekeningen en ook lonen van werknemers te betalen.

Er is daarnaast in België een zware loonkosthandicap tegenover onze buurlanden, wat onze bedrijven nog kwetsbaarder maakt. De steeds stijgende totale loonlasten helpen daar zeker niet bij.

Daarom gaan bedrijven ook bij het aannemen van nieuw personeel rekening houden met de werkelijke loonkost en met de flexibiliteit waarmee personeel kan ingezet worden.

Wat zijn de totale loonlasten van freelance en van vast personeel ?

De loonlasten van een freelancer zijn heel transparant. Dit is zijn dagtarief x het aantal gepresteerde dagen. De 21% BTW wordt achteraf gerecupereerd. In de factuur van een freelancer zitten alle kosten vervat dus ook wagen, transport, laptop, GSM, verzekeringen, enzovoort.

Nu het moeilijke relaas. Iemand in vaste loondienst tussen 35 en 44 jaar heeft een gemiddeld bruto-maandloon van 4395 euro. Daarbij komen nog heel veel extra kosten en administratie. Allereerst is er de verplichte patronale RSZ, wat ongeveer 35% is van het bruto-loon en minimaal 20 betaalde vakantiedagen. Daarnaast zijn er de zogenaamde extralegale voordelen (fringe benefits), al dan niet verplicht maar vaak wel een verworven recht van de werkgever omdat men dit verwacht te ontvangen: Dertiende en soms veertiende maand – Bonussen – Bedrijfswagen -Smartphone of GSM – GSM abonnement – Laptop – Tablet – Internet abonnement – Groepsverzekering – Hospitalisatieplan -Maaltijdcheques en / of Bedrijfsrestaurant -Eco cheques en / of Cultuurcheques – Expenses – Extra vakantiedagen – …

Hierdoor bevindt de maandelijkse totale loonkost van een werknemer tussen 35 en 44 jaar zich rond 7500 euro met daarbij nog een zware administratieve kost die niet in kaart wordt gebracht.

Werkt de freelancer of de vaste werknemer het meeste per maand?

De freelancer werkt de dagen of uren die hij of zij factureert. Moet hij een maand werken, dan werkt hij of zij 21,7 dagen, tenzij de freelancer ziek wordt tijdens het project. Dan worden echter die niet gepresteerde uren of dagen niet gefactureerd.

Een vaste werknemer werkt gemiddeld 21,7 dagen min de vakantiedagen. Daardoor werkt hij of zij gemiddeld 18,1 dagen. Ziektedagen worden gedeeltelijk vergoed door de werkgever.

Wat is de werkelijke kost per dag van een freelancer en van een vaste werknemer?

De gemiddelde loonkost van een freelancer tussen 35 en 44 jaar per dag is 606 euro.

De gemiddelde loonkost van diezelfde werknemer in vast dienstverband is moeilijker te becijferen maar dat zal ergens rond 650 euro per dag, afhankelijk van de fringe benefits en aantal werkelijk gewerkte dagen.

Waarom kiezen bedrijven vaker dan vroeger voor freelancers?

Niet alleen de duidelijkheid van de kosten en minder administratie zijn belangrijke factoren bij de voorkeur voor freelance. De dagtarief is vooraf duidelijk bepaald en buiten de factuur betalen is er geen zware administratie mee gemoeid.

Daarnaast kunnen we er ook van uitgaan dat de expertise van de freelancer de projecten snel zal voortstuwen. De freelancer is immers meestal meer gespecialiseerd dan een vaste werknemer.

Heb je een collega slechts enkele dagen per week of per maand nodig, dan kan je ook rekenen op de flexibiliteit van de freelancer. Dit kan bijvoorbeeld ook handig zijn om de zwangerschap van een collega op te vangen.

Wanneer kan je toch best kiezen voor vast personeel?

Heb je een permanente full-time job in gedachten waarbij een nieuwe collega veel tijd nodig heeft om je bedrijf, je interne structuren en processen te leren kennen, dan is het meer aangewezen om voor vast personeel te gaan.

Indien het project niet full-time is dan zal het immers moeilijk worden om vast personeel te vinden.

Duurt deze full-time opdracht bijvoorbeeld maar 9 maanden gedurende een zwangerschap? Dan kan je opnieuw best een freelancer of interim manager inschakelen.